Misja

W naszych parafiach jest wiele osób, które potrzebują pomocy. Czy wiemy kto to jest, czy potrafimy im pomóc? Być może będzie to osoba siedząca obok mnie w ławce kościelnej, być może będzie to ktoś mieszkający na mojej ulicy, ale nie widuję go w kościele. W obecnych czasach, w których możemy podróżować po całym świecie, poznawać ludzi z różnych krajów, kontynentów, niestety równolegle zbyt mało znamy naszych najbliższych sąsiadów i ich trudną sytuację, w której czasem się znajdują.

Wyjdźmy i szukajmy tych co się źle mają, zapytajmy czego potrzebują i z troską odpowiedzmy na to zaproszenie do bycia bliżej nich. A jeśli ktoś zapyta dlaczego to robimy, tym większa będzie nasza radość mogąc to łatwo wyjaśnić…

Wdzięczni Dobremu Bogu zawierzamy to całe dzieło Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji