Kim jesteśmy?

Jesteśmy mieszkańcami naszych Parafii i pragniemy pomóc wszystkim tym, którzy mieszkają blisko nas, potrzebują pomocy oraz wsparcia. Chcemy spotykać osoby, które doświadczają trudności, samotności, aby budować bliskość, która będzie dawała nadzieję i siłę w codzienności.

Pragniemy dostrzegać drugiego człowieka, przyjmować go takim jakim jest, bo każdy człowiek jest darem, jednocześnie uczymy się czym jest troska o drugiego człowieka, która jest dzisiaj dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem.

Doświadczając własnej niedoskonałości nieustannie jesteśmy uczniami naszego Nauczyciela i Pana Jezusa Chrystusa.