Jak to działa?

Portal jestembliskociebie.pl służy do informowania o osobach potrzebujących pomocy w danej parafii na terenie archidiecezji poznańskiej  i łączenie z tymi, które mają pragnienie oraz możliwości jej udzielenia. Zasięgiem działania mogą być objęci wszyscy jej mieszkańcy.

Niezbędną częścią projektu są osoby, które w imieniu swojej parafii będą docierać do swoich sąsiadów, analizować i przyjmować zgłoszenia oraz umieszczać je w serwisie. Istotne jest to, że na portalu można zamieścić wszelkiego rodzaju potrzeby, nie tylko te wprost finansowe. Mogą to być na przykład: prośba o modlitwę, pomoc przy opiece nad starszą osobą, zrobienie zakupów, towarzyszenie osobom samotnym, znalezienie dobrego lekarza, itp. Również ksiądz proboszcz może ogłaszać najpilniejsze potrzeby wspólnoty parafialnej.

Rola fundacji ma trzy wymiary:
– pierwszym z nich jest stworzenie i opieka nad całym dziełem i stroną techniczną portalu,
– drugi to prezentacja projektu w parafiach i pomoc osobom wdrażającym dzieło,
– trzeci wymiar to stała współpraca z wszystkimi zaangażowanymi osobami w parafiach poprzez wymianę doświadczeń, opinii oraz wzajemne wsparcie w realizacji dzieła
Rola osób (Animatorów) realizujących dzieło w parafii:
– poszukiwanie i dotarcie do wszystkich osób potrzebujących, tych już obecnych w Kościele oraz będących poza Nim
– rozpoznanie potrzeb i umieszczenie informacji na portalu,
– poszukiwanie osób pragnących pomagać, pośredniczenie w kontakcie pomiędzy darczyńcą, a odbierającym pomoc oraz stałe monitorowanie udzielanej pomocy